Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
 
 

Relatieproblemen en liefde

In iedere relatie komen wel problemen voor, iedereen heeft wel eens ruzie en wrijving, dit hoeft niet altijd tot relatieproblemen te leiden. Over het algemeen kunt u stellen dat we spreken van relatieproblemen als beide partners de problemen samen niet meer op kunnen lossen. Vaak blijft men in een kringetje (vicieuze cirkel ) rond draaien zonder dat men een oplossing ziet om hier uit te komen. Soms zijn de problemen terug te voeren op een gebrek aan praten en luisteren naar elkaar, soms ontstaan problemen door stress, druk van het huishouden en werk, moeilijkheden bij de opvoeding van de kinderen, vreemdgaan of problemen met de intimiteit. Ook kunnen verwachtingen en behoeften van beide partners uit elkaar zijn gegroeid zodat men elkaar niet meer goed begrijpt. Op deze pagina ga ik in op het onderwerp: relatieproblemen.
Vriendelijke groet, Hein Pragt

Liefde en relatieproblemen

(C) 2007 Hein Pragt

ruzie en liefde Wanneer partners steeds minder met elkaar praten, verwijten toenemen en de afstand tussen de beide partners steeds groter wordt kan men spreken van een relatieprobleem. Mensen zijn nu eenmaal verschillend en ook partners groeien en veranderen tijdens de duur van de relatie. De een kan bijvoorbeeld iets meer zelfverzekerd worden een ander iets meer onzeker. In het begin van de relatie hebben partners nog een roze bril op waardoor ze als het ware blind zijn voor negatieve eigenschappen van hun partner die wanneer de roze bril verdwenen is tot grote irritaties en problemen kunnen leiden. Maar ook wat we in onze verledens hebben meegemaakt kan tot problemen in de relatie leiden. Een relatie is inderdaad een werkwoord, niets staat voor eeuwig vast, vaak moeten beide partners blijven werken aan zichzelf, elkaar en de relatie. Natuurlijk zijn er ook zaken zoals ontrouw en jaloezie die voor ernstige relatie problemen kunnen zorgen. Soms is het dan de vraag of een relatie nog te redden is, echter wanneer beide partners de wil en het doorzettingsvermogen hebben om er echt aan te werken, moet het wel lukken.


Relatie en communicatie problemen

(C) 2004 Hein Pragt

Hulpverleners zijn steeds meer overtuigd dat de oorzaak van veel mislukte relaties te wijten is aan gebrekkige communicatie. Het blijkt dat partners voor het leven vaak goed met elkaar communiceren. Er is een groot verschil tussen praten en communiceren, partners hoeven geen echte praters te zijn als ze maar goed met elkaar communiceren. Vaak kunnen deze communicatieve vaardigheden nog aangeleerd worden zelfs als de relatie als bijna stukgelopen is. Ook als de relatie in de problemen is gekomen door bijvoorbeeld ontrouw of het verdwijnen van de verliefdheid, is de oorzaak meestal een communicatie probleem dat al in een ver stadium ervoor begon.

De meeste relaties beginnen met verliefdheid, zeker in deze periode kijken partners door een roze bril en is er een grote eensgezindheid zonder dat men veel hoeft te communiceren. Meestal hebben mensen zelfs de indruk dat ze goed kunnen communiceren omdat verliefdheid nou eenmaal blind maakt en er nog een grote interesse voor de ander is en alles nog nieuw is. Als de verliefdheid na een tijdje afneemt en zich om moet zetten in liefde komt de relatie meer onder druk te staan. Vaak moeten partners dan al samen problemen oplossen en dan is communicatie ineens echt belangrijk. Maar meestal worden de problemen niet toegeschreven aan slechte communicatie maar aan bijvoorbeeld slechte wil, een midlife crisis, elkaar verwaarlozen omwille van de kinderen, dat de andere veranderd is of eindelijk zijn ware natuur laat zien.

Als partners dan uit elkaar gaan zal de geschiedenis zich vaak herhalen, de nieuwe relatie is in het begin heel goed omdat deze ook weer in de verliefdheids fase zit maar na een aantal jaren ontstaan dezelfde problemen weer.

Waarom kunnen partners soms zo slecht communiceren.

Er zijn veel verschillende redenen waarom partners slecht kunnen communiceren. Als kind leren we praten maar we leren vaak niet om te communiceren. Goed communiceren is vaak meer luisteren dan praten. Ook kan de woordenschat van beide partners erg verschillend zijn maar ook de communicatie stijl. Woorden zijn geen absolute begrippen maar staan ze voor beelden of gevoelens. Deze beelden en gevoelens kunnen bij beide partners heel verschillend zijn wat onbegrip tot gevolg kan hebben. Vaak praten partners wel is het resultaat vaak meer afstand in plaats van meer verbondenheid. Men voelt zich onbegrepen en gesprekken slaan snel om in verwijten, aanvallen en verdedigingen. Deze gesprekken lossen vaak geen problemen op maar verergeren deze vaker. Vaak groeit de wanhoop en hebben partners het gevoel dat ze elkaar niet meer kunnen bereiken of begrijpen.

Enkele belangrijke verschillen in communicatie stijl.

 • De ene partner praat heel graag en de ander heeft een wat meer gesloten karakter of de ene partner kan wel goed over gevoelens praten terwijl de ander hier moeite mee heeft.
 • De ene partner vooral gericht is op het oplossen van een probleem terwijl de ander het probleem graag tot in details wil bespreken. Dit is een bekend mannen versus vrouwen probleem.
 • De ene partner heeft behoefte om te praten op een moment dat de ander daar even helemaal geen behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld bij het thuiskomen na het werk of als de ene partner in de ochtend iets later op gang komt. Het is belangrijk om dat moment te kiezen wanneer beiden open staan voor een gesprek.
 • De ene partner meer praat vanuit verstand en de ander meer praat vanuit gevoel. Zowel emoties als verstand zijn nodig binnen een goede relatie, het is belangrijk om elkaar op het vlak van het verstand én op het vlak van het gevoel te leren begrijpen.
 • De ene partner te snel kritiek geeft of verwijten maakt en de ander te snel in verdediging gaat. Hoewel gevoelsmatig de verwijten of de kritiek heel terecht zijn roept dit meestal verzet op bij de ander en is een strijd verzekerd en de afstand ook.
 • Ook komt het vaak voor dat partners wel goed of lang kunnen praten maar niet goed kunnen luisteren. Als u al halverwege de zin van de ander een antwoord klaar heeft luistert u meestal niet goed.
 • Als de brok grootte van beide partners erg verschillend is kan dit ook problemen geven. De een praat in korte duidelijke zinnen en de ander heeft een heel verhaal nodig om hetzelfde duidelijk te maken. Dit kan tot grote ergernis leiden wat goed luisteren weer moeilijk maakt. Als de een erg langdradig is zal de ander ongeduldig worden en in het geval van een kleine brok grootte kan de ander het gevoel hebben dat deze alles uit de ander moet trekken.
 • Als de kennis van de Nederlandse taal erg verschillend is kan dit ook tot grote problemen leiden. Als de ene partner woorden gebruikt die de andere partner niet helemaal begrijpt kan dit tot grote misverstanden leiden. Ook kan de partner met de iets kleinere woordenschat zich dom of ondergeschikt voelen en zich gaan verdedigen. Dit kan leiden tot een strijd om de communicatie stijl.

Tips voor betere communicatie.

 • Goed communiceren is vooral goed luisteren.
 • Wacht even en denk even na over wat u gaat zeggen voordat u antwoord geeft. Als u het antwoord al klaar heeft voor de ander is uitgesproken heeft u meestal niet goed geluisterd en niet goed nagedacht. Het zal iedereen wel eens overkomen zijn dat men iets gezegd heeft waarna men zich de tong wel kon afbijten van spijt.
 • Praat niet te lang achter elkaar en geeft de ander ook gelegenheid om te antwoorden. Twee monologen maken geen dialoog. Wanneer u zonder pauzes in te lassen achter elkaar door praat om uw mening duidelijk te maken, bereikt u vaak het tegenovergestelde omdat de ander halverwege uw verhaal al niet meer luistert omdat deze in het hoofd al bezig is met het antwoord op het eerste deel van wat u zei.
 • Let op uw houding, een open houding brengt dichterbij een gesloten houding zoals armen over elkaar zal afstand tot gevolg hebben. Als de ander een gesloten houding aanneemt kunt u hier ook uit afleiden dat uw benadering waarschijnlijk te aanvallend is waardoor de ander al niet meer open staat voor uw mening of suggestie. Probeer dan eerst weer de sfeer weer rustig te krijgen en de houding van de ander weer open te maken voor u verder gaat.
 • Probeer om de beurt te praten en probeer elkaar niet in de rede te vallen.
 • Probeer als antwoord eerst datgene wat te ander zei samen te vatten. Hiermee geeft u aan dat u goed luistert en door het in vragende vorm te doen kunt u polsen of u de ander goed begrepen heeft.
 • Spreek af dat het niet met elkaar eens hoeft te zijn, een goede afspraak om het oneens te zijn kan ervoor zorgen dat men elkaar niet hoeft te overtuigen van het eigen gelijk maar dat zonder aanval en verdediging men elkaars mening leert kennen. Accepteer dat de ander verschillend is en dat verschillen elkaar ook goed kunnen aanvullen.
 • Probeer extreme woorden zoals altijd of nooit te vermijden, dit zal namelijk altijd tot gevolg hebben dat de ander in verdediging en er een strijd ontstaat over altijd of nooit.
 • Blijf bij het onderwerp, het is heel eenvoudig (en soms ook een bewust verdedigings mechanisme) om het gesprek naar een ander onderwerp om te buigen. Als het gesprek een andere kant opgaat, spreek dan af om daar een andere keer over te praten en nu bij het ene onderwerp te blijven.
 • Leer accepteren dat de ander anders is en dat u dat niet kunt veranderen. Als u deze verschillen kunt koesteren in plaats van een strijdpunt maken zal dit meer saamhorigheid tot gevolg hebben.

Als partners beiden goede wil hebben maar de communicatie een probleem blijft dan is relatietherapie een goede oplossing. De therapeut kan als derde partij het gesprek in goede banen lijden en aangeven waar de communicatie problemen van beide partners zitten. Door te werken aan goede communicatie kan een relatie weer opbloeien en een veilige stabiele relatie voor het leven worden.

Hoewel de meeste mensen bij het aangaan van een relatie meer op uiterlijke chemie en uitstraling letten is het volgens mij net zo belangrijk om in de eerste fase al af te tasten of je goed kunt communiceren en of de belangstelling en het kennis niveau een beetje op elkaar aansluit. Deze zaken zijn voor een langdurige goede relatie meer belangrijk dan lichamelijke aantrekkingskracht. In een goede relatie is er zowel lichamelijke passie als geestelijke verbondenheid.

Gerelateerde artikelen.

Een webpagina over het verschil tussen mannen en vrouwen.

Een pagina over de gevoelens en emoties van mensen en menselijk gedrag in het algemeen.Geen zin problemen binnen een relatie

(C) 2007 Hein Pragt

boos in bed Mensen kunnen sterk verschillen als het gaat om de mate van het verlangen naar lichamelijke intimiteit. Binnen een relatie kan dit tot grote spanningen leiden als de één veel meer naar lichamelijkheid verlangt dan de ander. Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlandse man vaker de lichamelijk de liefde wil bedrijven dan de partner. Bijna 45 procent van de Nederlandse mannen wil het vaker en zou meer initiatief van hun partner willen. Dit veroorzaakt niet altijd grote relatieproblemen maar uit deze cijfers kunnen we wel concluderen dat het probleem redelijk vaak voorkomt.

Intimiteit en ook lichamelijke intimiteit is belangrijk in elke relatie, het is iets heel bijzonders wat je samen met je partner deelt en een mannier om te laten merken wat je voor elkaar voelt. Lichamelijke intimiteit is belangrijk voor de emotionele binding tussen twee partners en daarnaast is het ook een manier om te ontspannen en plezier te beleven en worden er ook stofjes aangemaakt die voor een veilig en geborgen gevoel zorgen.

Even voor de duidelijkheid, het is in relaties heel normaal dat het wel eens voorkomt dat de één wil vrijen en de ander niet. Wanneer de relatie goed is hoeft dit niet een groot probleem te zijn en kunt u dit samen oplossen door wat geven en nemen en moet degene met de meeste zin zich wat inhouden en degene met de minste zin af en toe wat zin maken. Zin maken in vrijen is heel goed mogelijk want door te vrijen krijgt u meer zin in vrijen. Wachten tot u wel eens de behoefte heeft is dus niet zo handig. Een goed vergelijk is naar een feestje gaan, soms ziet u er tegen aan om te gaan maar wanneer u er eenmaal bent wilt u niet meer weg.

Helaas weet ik uit eigen ervaring dat wanneer de partner zelden of nooit zin heeft, dit de relatie erg onder druk kan zetten. Wanneer deze situatie jaren duurt en zelfs enkele jaren relatietherapie geen effect heeft, zal vaak eerst het gevoel van liefde langzaam afnemen tot het bijna ongemerkt verdwenen is. Dan kan het huwelijk nog een tijdje stand houden op verantwoordelijkheidsgevoel, zeker naar de kinderen, maar langzaam zal ook dit gevoel afnemen. Wanneer er dan iemand buiten de relatie het gemis aan liefde en intimiteit wel te bieden heeft, zal het huwelijk dit niet overleven. Uit cijfers blijkt ook dat c.a. 30 procent van alle relaties hier op stukloopt, dit gaat dus om zeer veel mensen.

Gevoelens en emoties

Er kan een situatie ontstaan waarbij één partner steeds initiatief neemt en de ander met grote regelmaat "nee" zegt. Het gevolg kan zijn dat de initiatiefnemer zich afgewezen, boos, knorrig, verdrietig of niet meer aantrekkelijk voelt. Hierdoor gaat deze partner zich steeds afstandelijker gedragen waardoor er voor de ander nog minder reden tot intimiteit is. Ook kan de initiatiefnemer achterdochtig worden, want misschien is de ander wel verliefd op iemand anders of is er een buitenechtelijke relatie. Aangezien dit soms een reden voor geen zin problemen is deze achterdocht soms niet geheel onterecht.

De neezegger kan zich schuldig, onbegrepen en ook boos voelen of zich verplicht voelen om zich naar de wensen van de andere partner te gaan schikken. Dit om de ander niet teleur te stellen, ruzie te voorkomen of mogelijk vreemdgaan te voorkomen. Dit maakt echter het gevoel van zin hebben alleen maar minder. Deze situatie kan zeer slecht uitpakken voor het gevoel van eigenwaarde voor zowel de initiatiefnemer als de neezegger. Het gevolg kan zijn dat er op de duur beide partners helemaal geen initiatief meer nemen om teleurstelling te voorkomen. Ook voor de neezegger zal uiteindelijk elke vorm van intimiteit afnemen om zin naar meer te voorkomen.

Partners kunnen in een vicieuze cirkel terechtkomen waardoor er een patstelling ontstaat. Deze patstelling kan zeer moeilijk te doorbreken zijn. Wanneer partners er zelf niet meer uitkomen kan therapie een oplossing bieden. Beter is het om te voorkomen dat deze patstelling ontstaat. Daarvoor is het heel belangrijk om er in een vroeg stadium liefdevol over dit probleem te praten en hierbij gevoelens van boosheid en schuld een beetje te onderdrukken.

Soms kan het voorkomen dat de partner die zich afgewezen en onaantrekkelijk gaat voelen zich extra op het werk, sport of aandacht van anderen gaat storten. Dit om het gevoel van waardering en eigenwaarde weer iets op te vijzelen en om negatieve gevoelens te onderdrukken. Soms gaan zowel de initiatiefnemer als de neezegger buiten de relatie flirten, dit kan veiliger zijn dan in de eigen relatie omdat er niets iets aan vast hoeft te zitten en het bij positieve reactie de gevoelens van eigenwaarde wat verhogen kan doordat men het gevoel heeft dat men nog in de markt ligt. Vaak gebeurd dit niet uit een behoefte tot vreemdgaan maar is de grens naar het gemis werkelijk zoeken buiten de relatie wel een grote valkuil.

Zelf merkte ik dat ik zeer boos en teleurgesteld kon worden wanneer anderen op een feestje of verjaardagpartijtje openlijk toespelingen zaten te maken over een goed intiem leven of wanneer ik in een andere kamer mensen de liefde hoorde bedrijven terwijl ik zelf teleurgesteld in bed lag. Ook het gevoel van onvermogen om iets aan de situatie te verbeteren kan voor een man een reden voor een groot rotgevoel zijn. Op de duur kan zelfs het zien van een vrijpartij in een film al een rotgevoel veroorzaken. Wanneer deze gevoelens om de sfeer te bewaren maar telkens onderdrukt worden kan op de duur elke vorm van gevoel verdwijnen.

Mogelijke oorzaken voor geen zin

 • Iemands behoefte aan lichamelijke intimiteit kan van jongs af aan laag zijn en soms kan het zelfs totaal afwezig zijn. Iemand die aseksueel is kan wel heel erg verliefd worden of van iemand houden. Het enige verschil is dat deze persoon dit alleen op niet lichamelijke wijze kan uiten;
 • Lichamelijk verlangen kan ook eerst aanwezig zijn en dan verdwijnen door ziekte, depressie, stress of bijwerking van medicijnen. Helaas onderdrukken ook de meeste antidepressiva ook het verlangen naar lichamelijke intimiteit;
 • Ook kan het verlangen verdwijnen door slechte ervaringen met lichamelijke intimiteit of het rechtstreekse gevolg zijn van andere relatieproblemen;
 • Het verlangen kan verdwijnen als intimiteit in een relatie saai en/of voorspelbaar wordt;
 • Mannen die ooit problemen hebben gehad met het krijgen van een erectie kunnen om die reden ook lichamelijke intimiteit gaan vermijden;
 • Ook kunnen er lichamelijke problemen zijn, het is belangrijk om hiermee wel naar de huisarts te gaan, vaak is hier wel een goede oplossing voor mogelijk. U hoeft zich zeker niet te schamen, uw huisarts komt dit soort problemen vaker tegen;
 • Soms komen andere relatieproblemen boven water door problemen met lichamelijke intimiteit. Conflicten over bijvoorbeeld de taakverdeling en huishouden worden door vrouwen soms onbewust via het afwijzen van intimiteit uitgevochten;
 • Soms ziet men na de geboorten van een kind de partner niet meer als aantrekkelijke man of vrouw maar als moeder of vader waardoor het verlangen afneemt;
 • Ook het zien van de geboorte kan de associatie die de man heeft bij de vrouwelijke geslachtsdelen zeer negatief beïnvloeden als zijnde het geboortekanaal;
 • De drukte van een gezin met een of meerdere (drukke) kinderen of veel stress op het werk kan de zin ook erg negatief beïnvloeden;
 • Helaas is ook een buitenechtelijke relatie of verliefdheid een oorzaak van geen zin meer in de eigen partner.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Is het voor een man meestal zo dat de zin in lichamelijke intimiteit bijna altijd aanwezig is en hij bijna onmiddellijk in de startblokken staat, de meeste vrouwen hebben een iets langere opwarmtijd. De meeste vrouwen hebben behoefte aan niet lichamelijk getinte intimiteit voordat ze overgaan tot lichamelijke intimiteit. Dit is natuurlijk niet altijd zo, soms heeft een vrouw ook zin in een vluggertje. In tegenstelling tot de meeste mannen is het voor de meeste vrouwen zo dat zoenen en knuffelen niet altijd op meer hoeft uit te draaien. Soms vermijden vrouwen om deze reden alle intimiteit, wat niet nodig is wanneer de andere partner dit begrijpt, maar dit begrip moet wederzijds zijn. Mannen bereiken intimiteit vooral via lichamelijkheid, terwijl de meeste vrouwen meer niet lichamelijke intimiteit zoeken. Soms missen zowel de man als de vrouw de intimiteit maar leidt de weg die ze bewandelen niet naar hetzelfde doel.

Wat kunt u zelf doen

Net als bij de meeste problemen is hier ook de oplossing om met elkaar te praten. Probeer dit niet in de verwijtende sfeer te doen of met veel zuchten van teleurstelling en andere lichaamstaal. Ik weet dat dit moeilijk kan zijn omdat beide partners soms vol emoties zitten bij dit onderwerp. Het beste kunt u dit bespreken op een rustig tijdstip, heeft de ander geen zin om te praten, plan dan een tijd voor een gesprek. Wanneer u of de ander er moeilijk over kan praten probeer dan naar elkaar te schrijven. Dit heeft als bijkomend voordeel dat u beter nadenkt over hoe u dingen formuleert. Probeer de ander duidelijk te maken hoe u tegen lichamelijkheid en intimiteit aankijkt en maak duidelijk waarom u wel of niet graag wilt vrijen. Geef vooral aan wat u fijn en minder fijn vindt en waar u zin van krijgt en waarop u afknapt. Maar probeer vooral de sfeer liefdevol en positief te houden en verwijten te vermijden.

Probeer samen ook te werken aan niet lichamelijke intimiteit. Heel belangrijk is dat beide partners de bedoeling hebben om weer iets van te maken, wanneer de een maar meedoet om de ander niet teleur te stellen zal er geen echte oplossing komen. De initiatiefnemer heeft als valkuil dat deze te snel weer over wil gaan in lichamelijke intimiteit, de valkuil voor de neezegger is dat deze denk dat de ander toch maar alles doet om weer aan zijn of haar trekken te komen. Probeer deze negatieve benadering te voorkomen omdat dit uw eigen beeld van intimiteit niet ten goede komt.

Wanneer u geen zin heeft probeer dan eens te achterhalen waarom dit zo is. Probeer het de ander uit te leggen en krop het niet op. Probeer een discussie in plaats van een vrijpartij te voorkomen, maar probeer een constructieve oplossing te vinden. Vraag uzelf ook af of u misschien lichamelijk contact vermijdt omdat u op een ander vlak een conflict met uw partner uitvecht.

Maak regelmatig zin, door te vrijen krijgt u weer meer zin in vrijen.

Wanneer er sprake is van sleur, probeer dit dan te doorbreken door eens op een ander tijdstip, op een andere plaats of op een andere manier te vrijen.

Spreek samen af om iets eerder naar bed te gaan of elkaar juist iets meer rust te gunnen.

U kunt ook uzelf bevredigen, dit is goed omdat dit de spanning een beetje wegneemt en de kans dat u buiten de deur gaat shoppen doet afnemen. Probeer dit niet (demonstratief) in bijzijn van uw partner te doen omdat hierdoor het schuldgevoel en conflicten alleen maar erger zal worden. Neem even de tijd voor uzelf op een rustige plek.

Wanneer partners er zelf niet meer uitkomen kan relatietherapie een oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met uw huisarts, u hoeft zich zeker niet te schamen, uw huisarts komt dit soort problemen vaker tegen.

De auteur is geen deskundige of psycholoog, het artikel is geschreven vanuit de eigen ervaringen, enkele jaren therapie en veel lezen over het onderwerp.Relatie en machtsstrijd

(C) 2011 Hein Pragt

Een veel voorkomend probleem in relaties is de machtsstrijd, een relatie waarin liefde en respect plaats hebben gemaakt voor haat en strijd waarbij beide partners elkaar beschuldigen van al het onrecht dat de ander hen heeft aangedaan en verantwoordelijk stelt voor alles wat niet goed gaat in de relatie. De strijd kan gaan over grote maar ook heel kleine dingen, het huishouden, de verzorging en opvoeding van de kinderen, de hond of zelfs waar de vaas op tafel moet staan als men maar wat te strijden heeft. Een machtsstrijd kan dan ook jaren duren zonder ooit opgelost te worden maar zo wel een relatie tot een hel op aarde maken. Een relatie waarin partners een machtsstrijd met elkaar zijn aangegaan gaat zeker niet meer over houden van en respect hebben voor elkaar, door middel van de machtsstrijd verbergt men de eigen pijn door de strijd aan te gaan met de partner. Het is heel belangrijk om zich te realiseren dat er voor een machtsstrijd binnen een relatie twee personen nodig zijn.

Vroeger in het traditionele rolmodel was het duidelijk, de man wist wat het beste was, hij was de kostwinner en de baas in huis en het gezin. De laatste halve eeuw zijn wij geëvolueerd van dit klassieke rolpatroon naar een overlegmodel in relaties en mannen en vrouwen delen nu de macht in een relatie met als gevolg dat er soms een machtsstrijd ontstaat. En in de strijd tussen liefdespartners heeft meestal één partner de overhand wat tot een strijd kan leiden als de andere zich daarbij niet neer kan leggen wat op zich niet vreemd is. Bijna ieder mens wil graag controle hebben over het eigen leven en voor zichzelf bepalen en zeker niet onderdoen voor de ander. En zelfs mensen die hun conflicten niet herleiden naar een machtsstrijd zijn zien niet dat ze vaak onbewust de relatie naar hun hand te zetten.

Hoe ontstaat de machtsstrijd in een relatie?

In het begin van een relatie hebben partners nog een roze bril op en zijn ze zeer inschikkelijk, maar na een tijd beginnen partners weer wat ruimte voor zichzelf op te eisen en kunnen kleine irritaties en ongenoegens die eerst niet echt belangrijk leken ineens erger worden. De strijd speelt zich altijd af rond huishouden, kinderen, werk en (het onthouden van) intimiteit. En partner gooien bewust maar ook onbewust alles in de strijd, van fysiek geweld tot verbaal geweld (schelden en intimideren) maar ook emotionele manipulatie (werken op schuldgevoel) worden als wapens in deze strijd (die niet te winnen is) gebruikt. In sommige gevallen zal men zelfs overspel of flirten gebruiken om de partner onzeker te maken en de controle in de relatie te heroveren. En de partner die in de relatie het onderspit moet delven probeert dit vaak te compenseren door zich bijvoorbeeld terug te trekken of bijvoorbeeld veel tijd in het werk, sport of een vereniging te steken waar hij of zij wel aandacht een waardering krijgt. Dit werkt vaak weer averechts voor de sfeer in de relatie waardoor men in een aflopende spiraal terecht zal komen die uiteindelijk een keer zal escaleren.

Aanval en verdediging

In een ruzie komt het er meestal op neer dat de ene partij aanvalt en dat de andere zich verdedigt waarbij die verdediging vaak een tegenaanval is die weer een verdediging opwekt waarin ook weer een tegenaanval ligt verborgen en zo gaat het maar door. De ene partner verwijt de ander en deze beschuldigt de ene weer en vice versa. De meeste mensen voelen zich echter geen aanvallers maar verdedigers en hebben daardoor ook het gevoel dat het de ander is die de ruzie veroorzaakt. Dat ze met hun verdediging ook vaak weer aanvallen zien ze niet waardoor een ruzie ook niet zal eindigen. De meeste mensen gaan er van uit dat een ruzie alleen kan eindigen wanneer één van beiden gelijk krijgt (wint). En zoals veel mannen al mogen hebben ervaren, zal een behaalde winst uiteindelijk weer betaald gezet worden met een lange bestraffing door de verliezer, vaak op het emotionele vlak maar ook door afstandelijkheid en het ontzeggen van intimiteit. Machtsstrijd eindigen dus niet oor overwinningen want niemand wil een verliezer zijn.

Onbewust weten veel vrouwen ook dat ze over een heel sterk wapen beschikken, dit wapen heet afwijzing van intimiteit. Doordat de behoefte aan lichamelijke intimiteit vaak van de man uitgaat en de vrouw de man af kan wijzen, hebben vrouwen in zekere zin een soort controle of macht over de man. Vooral wanneer de vrouw zich niet gewaardeerd of ondergeschikt voelt kan ze dit wapen bewust of onbewust zeer efficiënt inzetten. Veel vrouwen gebruiken het omdat ze diep in het hart boos op hem zijn, of verdrietig of geïrriteerd omdat hij iets gedaan heeft, of iets niet gedaan heeft. In het oude Griekenland hebben vrouwen volgens een overlevering zelfs een oorlog beëindig door hun mannen seks te onthouden, maar dit is slechts een fabel. Door de afwijzing kan de man weer reageren met afstandelijkheid en de oorzaak van het probleem alleen maar verergeren waardoor het steeds moeilijker zal worden om nog onbevangen van lichamelijke intimiteit te genieten. In dit opzicht treft het wapen ook diegene die het gebruikt omdat uiteindelijk elke vorm van intimiteit er onder zal gaan lijden.

Hoe kan men de machtsstrijd stoppen?

Waarom gaan sommige stellen dan eindeloos door met ruzie maken terwijl een goed compromis, waarbij beide partijen wat inleveren een oplossing zou kunnen zijn? Dit komt meestal omdat de ruzie en machtsstrijd veroorzaakt wordt door een andere behoefte of gemis, zoals de behoefte om gehoord of gezien te worden, behoefte aan waardering of een gebrek aan eigenwaarde. Vaak is een beschuldigingen of een verwijt eigenlijk een vraag om aandacht voor een eigen probleem maar gaat dit in de vorm die de ander pijn doet waardoor men de onderliggende boodschap niet ziet. Want wie gekwetst is kan geen aandacht meer opbrengen voor de ander en wanneer mensen pijn ervaren dan vechten ze vaak terug door de ander ook pijn te doen. Eigenlijk is de machtsstrijd dus op te lossen door op zoek te gaan naar de onderliggende boodschap en het aanvaarden en respecteren van een soms totaal verschillende werkelijkheden van de ander. Vaak gaat het toch om aandacht, waardering en een gevoel van eigenwaarde, waarbij beide partners het gevoel moeten hebben dat ze evenveel ontvangen als dat ze geven. Maar dit kan heel moeilijk zijn en soms kan een goede therapeut helpen om deze onderliggende boodschappen te ontdekken en bespreekbaar te maken.Vreemdgaan aan het einde van een relatie

(C) 2012 Hein Pragt

Vreemdgaan aan het einde van een relatie is toch iets anders dan vreemdgaan tijdens een relatie en gewoon doorgaan. Ondanks dat ik me de laatste jaren best wel vaak boos uitgelaten heb over mensen die vreemdgaan en er ook geen enkele nuance in wilde zien, kom ik meer en meer tot het inzicht dat er inderdaad nuances zijn. Ik kreeg een tijdje terug een vraag om wat advies van een man die een ex partner had die overal zat te vertellen dat haar man vreemdgegaan was en vond dat ze volkomen gelijk had. Want wat was het geval, de man had na een maand alleen gezeten te hebben een zogenaamde “rebound” liefde gevonden, iemand die hem steunde in moeilijke tijden, die hem weer wat aandacht, liefde en intimiteit gaf, waar deze man snel voor gezwicht was. Voor de bijna ex vrouw was dit een teken dat hij echt niet terugkwam en die begon de echtscheiding nog meer te rekken met steeds weer herzieningen op het convenant waardoor de uitspraak maar steeds op zich liet wachten. Volgens de vrouw was de man na de uitspraak van de rechter pas een vrij man en als hij daarvoor een andere vrouw had, dan ging hij vreemd. Dus zij vond dat ze overal mocht vertellen dat hij vreemd ging en dat ze het al langer niet vertrouwde, waardoor zij in de “onschuldige” slachtofferrol kwam en de man in de “schuldige” positie.

Dit spel zie ik zo vaak gespeeld worden, ik heb het zelf ook meegemaakt, maanden (en vele revisies) later werd mij op mijn verjaardag het convenant voor de voeten gegooid met de opmerking: ”hier heb je de vrijheid!”. Maar dit klopt moreel en juridisch niet, echtelijke trouw staat niet in de wet, een buitenechtelijke relatie is geen wettelijk grond tot het verbreken van een huwelijk en strikt genomen is de eerste dag dat één van beide partners de echtelijke woning verlaat de eerst dag van de echtscheiding (zeker voor de alimentatie). Bovendien is iemand altijd al vrij om te doen wat hij of zij zelf wil, het is niet normaal en zeker niet goed als de partner gaat bepalen wat u wel of niet mag doen. De meeste mensen die trouw zijn, zijn dit namelijk uit eigen overtuiging (monogaam van binnen) en niet omdat de partner dat afdwingt. Maar wanneer de partner denkt dat ze de ander kan dwingen geen contact met een andere vrouw te hebben, dan is die invloed al wel op de dag dat de echtscheiding in gang gezet is over en is er dus zeker geen sprake van vreemdgaan als de ander al vrij snel een “rebound” relatie heeft. Maar het klinkt zo lekker als men de ex van zoiets kan beschuldigen en wat wraak kan nemen voor de pijn en spijt die men zelf voelt. En het is zeker makkelijker om zichzelf wijs te maken dat men zelf niet erg fout is geweest en de schuld toch het meest bij de ander lag. Dat maakt dat men zelf niet zo hoeft na te denken over de eigen fouten en gewoon verder kan gaan, dezelfde fouten keer op keer weer zal maken en telkens ligt het aan de ander. Kritisch naar zichzelf kijken en er van leren is toch moeilijker.

Zelfs wanneer de ander al (niet zo lang) een buitenechtelijke relatie had voordat hij of zij de echtscheiding inzet, is iets waar ik nu iets meer genuanceerd tegenaan kijk. Vaak was de relatie namelijk al een “point of no return” oftewel een punt voorbij waarbij de andere partner al afscheid genomen had van de relatie maar het nog niet durfde te zeggen. Het eerste initiatief nemen tot het verbreken van een relatie is natuurlijk een opgave waar men heel erg tegenop kan zien. Vaak is iemand in deze situatie al emotioneel alleen en staat men open voor liefde en aandacht die men thuis meestal al niet meer heeft. Een buitenechtelijke relatie kan dan net het steuntje in de rug zijn dat iemand nodig heeft om door te zetten, hoe zuur dat ook voor de ander is. Wanneer de ander nog wel hoop had, dan is een concurrent in de liefde natuurlijk het laatste waar hij of zij op zit te wachten en kan het de laatste hoop de grond in boren. Maar ik heb zelf geleerd dat de ander zoiets niet doet om u persoonlijk te kwetsen maar omdat de ander al eerder afscheid genomen heeft van de relatie dan uzelf. In dat opzicht is het dus een “reality check”, het zet u even met beide voeten op de grond en dwingt u om afscheid te nemen van wat uw graag wilde dat de relatie zou zijn, maar het helaas niet was. Vreemdgaan is niet netjes maar kort voor een echtscheiding en als reden voor een echtscheiding is het eerder een signaal dan een oorzaak, hoe pijnlijk het ook voor de ander kan zijn. Mijn ervaring is het ook dat het hierdoor ook makkelijker is om uiteindelijk zelf los te laten, er is geen stille hoop op hereniging.

Ik heb door de jaren dus geleerd dat er nuances bestaan in slachtoffer en dader bij vreemdgaan en zeker in echtscheidingen. De meeste mensen nemen de stap om een nieuwe liefde te vinden niet even zomaar en vaak is daar al vele jaren verdriet en ellende aan voorafgegaan. Heeft een vrouw die jarenlang elke discussie beëindigde met de zin: ”als het je niet bevalt dan zoek je toch een ander!”, nog recht van spreken als de man dat na de vijftigste keer aangehoord te hebben ook echt doet. Wanneer ze dan ineens aangeeft dat ze de scheiding niet wil, is dan de man de brute klootzak als hij voet bij stuk blijft houden en eindelijk eens doorzet. Als er dan ook nog een nieuwe liefde in het spel is dan is de vreemdgaan kaart ook nog goed uit te spelen. Meestal is het dan toch de ontroostbare vrouw die het slachtoffer is en de zogenaamd onnadenkende egoïstische man die als dader neergezet zal worden. Wanneer men het zelf meemaakt gaat men er ook genuanceerder over denken. Niet alles is zwart wit en men ziet alleen maar de gevolgen van een breuk tussen twee mensen maar zelden wat er zich al die jaren afgespeeld heeft. Ik ben zelf minder in rollen van slachtoffer en dader gaan denken, voor mijzelf maar ook zeker voor mijn omgeving. Soms ligt het (voor)oordeel iets te snel op de loer, het is altijd verstandig om beide kanten van een “verhaal” te bekijken, soms kunnen dingen iets meer genuanceerd liggen dan men denkt, ook als iemand een buitenechtelijk relatie heeft. Soms liggen de rollen van dader en slachtoffer helemaal anderom of zijn beide ex-partners zowel daders als slachtoffers, want soms liggen deze rollen erg dicht bij elkaar.Waarom en luisteren mannen zo slecht en praten vrouwen zoveel?

(C) 2012 Hein Pragt

mannen en vrouwen Een veelgehoorde klacht van vrouwen is dat mannen zo slecht kunnen luisteren en een veelgehoorde klacht van mannen is dat vrouwen altijd zoveel praten. Nu is het nog niet zo'n probleem wanneer mannen gewoon met andere mannen en vrouwen met andere vrouwen praten, maar meestal zijn er wel communicatieproblemen als een man en een vrouw met elkaar praten. Communicatieproblemen zijn een groot onderdeel van veel relatieproblemen waarbij partners elkaar niet lijken te begrijpen en het soms inderdaad lijkt alsof ze van twee verschillende planeten komen. John Gray is zeer bekend geworden met zijn theorie dat mannen en vrouwen zo verschillend zijn dat het lijkt alsof de vrouwen van de planeet Venus komen en de mannen van de planeet Mars en dat ze zijn samengekomen op de aarde. Ik heb al zijn boeken gelezen maar uiteindelijk blijft het hetzelfde concept vanuit telkens een ander standpunt bekeken. Veel van de communicatieproblemen kunnen verminderd worden als zowel mannen als vrouwen leren dat de partner op een andere wijze communiceert en dat beide partijen niet uit onwil slecht met elkaar kunnen communiceren maar vaak uit onmacht. Wanneer men elkaars wijze van communiceren begrijpt en er rekening mee kan houden zijn mannen en vrouwen redelijk goed in staat om met elkaar te communiceren.

Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen in communicatie tussen mannen en vrouwen zoals ze ontstaan zijn in de oertijd. Door de eerste honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens zijn er een aantal specialisaties ontstaan in de hersenen van mannen en vrouwen die heden ten dage nog steeds in onze genen aanwezig zijn. Het probleem is dus dat de ontwikkeling binnen onze maatschappij sneller gaat dat onze genen kunnen bijhouden.

In de oertijd moesten mannen tijdens de jachttochten snel en efficiënt met elkaar communiceren. Communicatie was heel erg gericht op het ondernemen van actie en de man moest zich vooral niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt en vrouwen waren dus wel heel erg gericht op signalen uit te omgeving. Door middel van taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden en hier op te reageren.

Wanneer we naar de verschillen in de hersenen van mannen en vrouwen kijken dan gebruiken mannen als ze praten slechts 1 hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn tegenwoordig nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden.

Wanneer twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beiden beter voelen en hebben ze misschien een oplossing gevonden. Wanneer twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

De gemiddelde vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en is niet in eerste instantie gericht op het vinden van een oplossingen, maar het delen van gevoelens. De man ervaart het praten van de vrouw als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aan te bieden. Hij luistert (voor het gevoel van de vrouw) vrij kort en denkt dan dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen want zij heeft behoefte aan iemand die luistert en haar begrijpt. Door de ongevraagde oplossing die met alle goede bedoelingen aangeboden wordt, voelt ze zich niet serieus genomen door de man. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt echt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg.

Wanneer vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten tussen mannen en vrouwen voorkomen kunnen worden. Men zou kunnen denken dat de communicatie techniek van vrouwen beter afgestemd is op deze tijd dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatie techniek van de man nog steeds in het voordeel.Reacties op het onderwerp: Relatieproblemen


2013-09-06 16:33:00
Reacties op de pagina: Relatieproblemen
Hier kunt u reageren op het onderwerp: Relatieproblemen. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties!


Nuttige boeken over relaties en relatieproblemen


Het grappige van dit boek is dat het is uitgevoerd als keerdruk, dus twee boeken in een omslag. De ene helft gaat over de liefde en het spel van de liefde, wanneer u het boek omdraait krijgt u alles te lezen over overspel en de liefde. Deze tegenstelling ziet u ook terug in de inhoud van beide boeken. Het eerste deel gaat over trouw binnen de relatie het tweede deel over ontrouw. Het boek leest heel prettig, alleen is de indeling van de interviews en de email stijl van ervaringen af en toe wat onoverzichtelijk. In de interviews vertellen mensen openhartig over hun keuzes, dilemma’s en ontrouw. Het deel over trouw bevat veel waardevolle tips hoe u uw relatie gezond kunt houden en de mogelijke dilemma’s. Het deel over overspel bevat ook interessante informatie zeker wanneer het om de ervaringen van daders en slachtoffers gaat. Tevens gaat het boek in opnieuw vertrouwen na een affaire en de eventueel onvermijdelijke keuze tussen een van de beide partners.


Vrijwel iedereen voelt zich wel eens alleen in een relatie. Ruzie en wrijving komen in alle partnerrelaties voor. Vaak komen mensen daar samen weer uit, maar niet altijd. Wanneer ergernis en ruziemaken een patroon gaan vormen - iets waarvoor beide partners even verantwoordelijk zijn - spreek je van relatieproblemen. En als je eenmaal in zo'n patroon zit, versterken je partner en jij alleen maar meer de negatieve eigenschappen en gedragingen van elkaar. In dit boek wordt helder beschreven hoe dit patroon van negatieve wederzijdse beïnvloeding kan ontstaan en hoe je het kunt doorbreken. Aan de hand van praktische oefeningen en tips kunnen partners zelf aan de slag gaan om samen het tij te keren. Omgaan met relatieproblemen beschrijft op een toegankelijke manier de mogelijkheden en vaardigheden om inzicht in je eigen relatie te krijgen en om aan een goede relatie te werken. De talrijke voorbeelden van gesprekken en therapiesessies uit de praktijk maken het boek prettig leesbaar. Dit boek is een waardevolle handleiding voor iedereen die zijn relatie wil verbeteren. Het is geschreven voor zowel partners die eigenlijk niet meer weten wat ze nog samen doen als voor mensen die zeker samen willen blijven, maar niet weten hoe ze van die vervelende ruzies af moeten komen.


Hoe komt het dat liefdesrelaties soms vastlopen? Is uit elkaar gaan het enige dat er dan opzit? Hoe kun je een relatie leefbaar houden én inhoud geven? Wat is liefde eigenlijk? Met deze en dergelijke vragen als uitgangspunt schreef Riekje Boswijk-Hummel dit boek. Eerst schetst zij welke krachten er tussen partners werkzaam zijn, waar die vandaan komen en hoe ze in elkaar kunnen haken, waardoor een relatie kan vastroesten in rollen en patronen. Vervolgens toont zij aan dat de enige wezenlijke verandering in zo'n situatie de persoonlijke verandering van beide partners is. Wat er binnen een relatie tijdens dergelijke persoonlijke veranderingsprocessen kan gebeuren beschrijft zij in het laatste onderdeel van het boek: een prachtige weergave van de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid. Liefde ontwikkelen blijkt een diepgaand en vérstrekkend transformatieproces te zijn. Riekje Boswijk-Hummel put bij het schrijven geheel uit persoonlijke ervaringen en weet de essentie daarvan op een heel eigen, emotioneel doorvoelde en verhelderende wijze in haar boeken te verwerken.


In het verleden werden relaties voor het leven aangegaan, die koste wat kost moesten blijven bestaan. Vaak kenden de partners elkaar niet eens of nauwelijks, voordat zij gingen trouwen. Tegenwoordig zien we het andere uiterste: veel mensen verbreken liever hun relatie dan dat ze enkele belangrijke compromissen moeten sluiten om de relatie in stand te houden. De vreugde en de problematiek van relaties blijven ieder mens, waaronder ook de vele psychologen en relatietherapeuten, boeien. Wie echter inzicht verwerft rond de zeven spirituele wetten van relaties kan zich heel wat leed besparen. Deze zeven wetten zijn: betrokkenheid, gezamelijkheid, groei, communicatie, spiegeling, verantwoordelijkheid en vergeving. Ferrini legt helder en overtuigend uit hoe deze wetten van invloed zijn op onze relaties. De drie delen van het boek gaan respectievelijk over alleen zijn, het hebben van een relatie en ten slotte het veranderen of (liefdevol) afsluiten van een bestaande relatie. Mensen die bereid zijn de volle verantwoording voor hun helingproces te dragen en vergevingsgezind zijn, zullen zich aangesproken voelen door Ferrini´s benadering van de relatieproblematiek. Zij leren dan onder meer in te zien hoe partners kunnen communiceren zonder daarbij bevooroordeeld te zijn of elkaar verwijten te maken, en hoe zij elkaar de ruimte kunnen geven om te blijven groeien.


Vragen en reacties m.b.t. dit onderwerp

Hier kunt u de vragen over dit onderwerp lezen van andere bezoekers van deze site en eventueel een antwoord of reactie plaatsen. Om de volledige vraag te lezen en alle reeds gegeven reacties kunt u op de vraag klikken! U kunt alleen de vraag en reacties lezen, u hoeft niet te reageren!

03 - Liefde  -  Relatieproblemen
Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
Jezelf leren kennen door relatieproblemen!(1 )2013-02-14 16:50:00
hoe moeilijk kun je het jezelf maken, vraag ik me tegenwoordig af. ik kom uit een lange relatie van meer dan 20 jaar waarin mijn partner last heeft van depressieve buien. aangezien ik ook samen met hem werk in ons bedrijf, is me dit erg zwaar geworden. de optimist die ik altijd was, heeft me er altijd doorheen geholpen. tot ik verliefd werd op een ander, en niet zo n klein beetje ook. echter, ook al zei mijn verstand dat ik het met die ander moest proberen en ook mijn gevoel. toch kon ik het niet. ik zag mijn partner veranderen in een hoopje ellende, en dit deed mij teveel zeer. ook het kapot gaan van het eigen bedrijf door mijn verliefdheid, kon ik niet aan. de relatie met die ander is gestopt door vervelende omstandigheden, het bleek niet zo n geweldige man te zijn als ik had gedacht en ik ben het gaan uitzoeken met mijn relatie. deze is echter door alles nog depressiever geworden, wat zich ook heeft geuit naar agressieve uitingen naar mij toe. zelf heb ik het bedrijf weer op de rit gekregen en ook met hem ...
niet meer denken aan elkaar symptoon van houden van??(1 )2012-09-10 12:10:00
Ik had een vraag. Mijn vriend heeft het gister uitgemaakt omdat hij niet meer aan mij dacht nu hadden we al langer dan 2 jaar. Is niet zo dat als je van elkaar houdt sommige dingen verdwijnen zoals voortdurend aan elkaar denken en wanneer je dan tijdens het vrijen weer het gevoel naar boven voelt komen omdat het dan iets speciaals is? Ik heb het idee dat mijn vriend niet door heeft dat het een symptoon van houden van is want ik denk ook niet meer voortdurend aan hem maar ik houd wel veel van hem. Ik hoop dat u mijn vraag wilt beantwoorden. Groetjes een verdrietig meisje
Relatie niet belangrijk meer na overlijden dochter van vriend(1 )2011-09-20 14:07:00
Mijn vriend met wie ik morgen 1½ jaar zou gaan heeft 8 weken terug op een tragische wijze zijn dochter van 21 jaar verloren. We weten nog niet zeker of het een ongeval of een misdrijf was. Ik ben er altijd voor hem, hoor hem aan,toon begrip en heb er zelf ook veel verdriet om. Maar op een of andere manier is hetgeen wat ik hem geef niet voldoende of goed genoeg voor hem. Hij zit alleen maar achter de computer om dingen uit te zoeken of op Hyves. Hij "vergeet" mij als ik bij hem ben, de laatste twee weken kunnen er geen knuffels meer af en voelt het alsof hij mij negeert. Gebeurt dit vaak na het overlijden van een kind van een geliefde? Ik weet niet meer wat ik moet doen......?? Radeloos
Hoe weet ik of ik hem kan vertrouwen?(3 )2011-09-06 13:44:00
Hallo, ik ben al ruim 2 jaar getrouwd met mijn man. Ik heb hem in ong. ruim 1 jaar tijd tot 2x aan toe verdacht van vreemdgaan, waarvan ik bij de 2e x(afgelopen week)nog steeds niet helemaal zeker ben van zijn (naar mij toe uitgesproken) onschuld. De 1e x heb ik hem gevraagd of hij vreemd ging en er ook bij verteld waarom ik dat dacht. Hij heeft me verteld dat er niets was en ik me geen zorgen hoefde te maken, maar hij was wel teleurgesteld in het feit dat ik hem wantrouwde. Zijn verhaal klopte. Alleen bij de 2e x ontdekte ik een berichtje van zijn ex, die ik overigens maar voor de helft kon zien. (Mijn man zegt dat die ex niet helemaal goed is en bijv.dromen heeft, oa over mijn man wb gebeurtenissen en zij smst of mailt hem dit dan) In het berichtje stond:"Jammer kan ze niet wat langer wegblijven...",etc. (Dit las ik de dag voor ik een avondje ging logeren) De volgende dag, nadat ik weg was geweest, moest en zou ik weten of er nog meer berichten waren. En ja hoor 1 bericht, de rest van alle berichten heeft h ...
Mijn ex heeft het uitgemaakt omdat ze met zichzelf in de knoop zit(1 )2011-05-26 14:01:00
Ik en mijn ex hebben een relatie van 4 jaar gehad. Het ging allemaal goed totdat we schulden kregen en we ruzies kregen omdat die dingen ons irriteerde. Ze zegt dat ze van me houdt en gek op me is alleen niet meer verliefd. We wonen nog steeds samen en slapen nog naast elkaar in bed en ze noemt me nog schat ze kust me en knuffelt me. Ze zegt dat ze nu niet verder kan omdat ze niet weet wat ze wilt. Toch is er een aantrekking kracht. Zoals gister avond dat ze zei tegen me ik wil met je zoenen. Dus ik zoen haar terug, toen zei ze ik verlang naar je en van het een kwam het ander. ze had het er moeilijk mee dat zag ik. Maar ik weet niet meer wat ik moet ik ben echt super gek op haar en hou heel erg veel van haar. We praten veel en dan zegt ze ik kan nu niet verder met je en misschien ooit wel. Ze wil vrijheid, en aan zichzelf werken. Kan iemand mij pleasse wat tips geven ik weet niet meer wat ik moet:(
Teleurstellingen(2 )2010-10-29 10:04:00
Hoe kan ik omgaan met de teleurstellingen in mijn relatie ? ik wordt zo vaak teleurgesteld en lig bijna elke nacht huilend in bed. en bij hem dringt het niet zo tot hem door, hij doet gewoon zijn ding en denkt er niet eens aan, of aan mij denk ik
mijn man krijgt een kind met een andere vrouw(1 )2010-05-20 19:31:00
Beste, Ik ben een vrouw van 36 en woon samen met een man van 44. Voordat wij gingen samenwonen hadden wij al een open relatie. Mijn man is een geweldige man, maar monogamie is niet zijn sterkste kant. Ik heb dat stukje ook niet nod, wel eerlijkheid, passie en een sterke band. Die band is er. We hebben samen hard geknokt, hebben samen een bedrijf en hebben veel plezier samen. Alles was goed en het concept "open relatie"leek voor ons uitstekend te werken. Zoals ik al zei, mijn man is het type "foute man" Hij trekt vrouwen aan en hij geniet van de aandacht. In veel van zijn relaties ging hij vreemd, het heeft niets met de vrouw te maken, het is niet dat hij iets te kort komt, het is niet dat hij niet van de vrouw houd, hij zoekt gewoon graag de spanning en aandacht. Ik wist dat, ik wist ook dat hem veranderen geen optie was, ik wilde alleen niet tegen gelogen worden. Dat doet hij niet. Hij heeft zich aangepast, houd rekening met mijn wensen, zo slaapt hij altijd thuis en is eigenlijk altijd thuis als ik thuis ...
Film gekeken met een vriend, einde relatie?!(2 )2010-03-04 11:03:00
Ik heb een half jaar geleden film gekeken met een gewone vriend,allemaal niks bijzonders maar dit heb ik toen die tijd niet verteld aan mijn vriend aangezien ik die bewuste dag een soort van ruzie met hem kreeg. nu dus een half jaar later is e er achter gekomen en is ontzettend boos en voelt zich bedrogen. hij heeft onze 3 jarige relatie uitgemaakt om deze reden. nu wil ik hem natuurlijk terug, maar hij weet het nog niet. krijg alleen maar smsjes met dat ie vind dat ik echt te ver ben gegaan. mijn vraag wat moet ik hier mee. zal mijn (ex) vriend mij alleen willen laten voelen dat hij het niet leuk vind dat hij boos is of is hij het vertrouwen door dit kwijt waardoor hij me echt aan de kant zet?
wat moet ik doen...(1 )2009-12-07 23:55:00
ik heb een jongen 3 maanden geleden leren kennen. hij zegt dat hij gevoelens voor me heeft en dat hij verliefd op me is.... hij is ook mee op vakantie geweest en hebben we gezoend... toen heb ik gevragen of hij een relatie met me wilde... dat wilde hij wel alleen moet het nog geheim blijven... de vakantie was voorbij en ik hoorde of zag hem niet meer... ik moet elke keer zelf bellen en dan zegt hij dat hij het druk heeft met zijn werk. dat hij geen tijd heeft om mij te bellen... ik heb gevragen of hij over 3 weken wil blijven slapen (want wij hebben feest) en toen zei hij dat hij dat nog niet wist... ik vroeg aan hem of ik onze relatie al bekend mocht maken en toen zei hij dat hij daar vandeweek met mij over wou praten. eerst zei hij dat het wel goed kwam en naderhand zei hij dat het voor hem een zwaar gesprek word... hoe moet ik dit nou allemaal zien...? is het positief of negatief? komt het goed of niet? Groetjes J
stiekem roken ea kleine dingen(1 )2009-10-27 22:40:00
Wij kennen elkaar nu negen jaar en zijn een jaar samen. Mijn vriend is inmiddels zo goed als gescheiden na een huwelijk van 35 jaar. Alles is ok,maar ik heb een ontzettend probleem met vertrouwen. Een aantal keren heeft hij sms jes verzwegen die plaatsvonden tussen een collega en ( ook ex vriendinnetje) Deze waren volgens hem niets zeggend en heeft me meerdere keren verteld dat het over was tussen hun. Sms jes tussen hun hoorden niet in zijn gsm en dus heeft hij ze verwijderd. Ik ben er achter gekomen, omdat ik in zijn gsm( logboek) ben gaan kijken. Ook niet goed ik weet het, maar ik word gek van die onrust. Daarnaast hadden we samen een deal op 1 januari dat we zouden stoppen met roken, maar heb ik een aantal malen sigaretten gevonden, hem daarmee geconfronteerd omdat ik het haatte als hij stiekem zou roken. Beloofde toen het niet meer te doen, maar helaas nu word ik regelmatig recht in mijn gezicht aan gelogen. Ik weet dat hij zo nu en dan stiekem rookt, want ik ruik het en ik ben ontzettend gekwetst dat ...
hij heeft een kinderwens, ik niet(1 )2009-07-29 09:37:00
Ik ben een vrouw van 43 jaar, en heb sinds 6 jaar een vriend van bijna 48 jaar. Ik heb 2 kinderen van 14 en 17 jaar, hij heeft geen kinderen. Een paar weken geleden begon hij er over dat hij een kind wil. Daar heb ik op mijn leeftijd geen zin meer in. We hebben hier al weken ruzie over, hij vindt dat ik niet genoeg van hem houd, als ik dit niet voor hem over heb.
contact via datingsite terwijl we nog niet echt uit elkaar zijn(2 )2009-07-03 17:09:00
Hallo, mijn man is na een huwlijk van 13 jaar vreemdgegaan met een collega. Hij was zichzelf kwijt en wilde ook op zichzelf gaan wonen. Eerst wilde ik hem die tijd gunnen en hiel hoop. Tot ik erachter kwam dat hij met die collega was geweest. Ik heb hem de deur gewezen en gezegd dat ik moest nadenken. Hij leek dat te begrijpen. Hij zag in dat het stom geweest was en het was naar zijn zeggen echt éénmalig. De weken daarna heb ik gigantisch veel verwijten over me heen gehad. Dat het eigenlijk allemaal an mij la en dat ik hem psychisch gesloopt had. Twee weken geleden hebben we voor het eerst een heel goed gesprek gehad, waarna we in ieder geval weer vriendelijk konden zijn. Hierna kwa hij ermee dat er een stuk besef bij hemzelf was gekomen dat hij ook een groot aandeel in alles gehad had. Dit voelde goed. Ik durfde het heel voorzichtig weer aan. Nog niet samen in 1 huis, maar wel opbouwen heen. Hij kon zich hierin vinden en we spraken af elkaar niet los te laten en trouw te blijven. Per ongeluk kwam ik er ...
Mijn vriend toont geen berouw na vreemdgaan en misbruik vertrouwen.(1 )2009-02-15 19:53:00
Ik ken mijn vriend al 20 jaar. Heel langzaam na een moeizame jeugd heeft hij destijds mijn vertrouwen gewonnen en kon ik me kwetsbaar open stellen. Alles kon ik hem vertellen. Tien jaar geleden heeft hij - toen onze tweede dochter was geboren - een relatie gehad met een collega van meer dan een jaar. Destijds wees alles op vreemdgaan. Ik kreeg zelfs een nare scheldbrief waar dit op niet-dubbelzinnige wijze in beschreven stond. Maar mijn vriend overtuigde me dat ik hem kon vertrouwen en ik twijfelde hier niet aan. Nu een jaar geleden is hij weer voor ongeveer een half jaar vreemd gegaan. Afgelopen jaar kwam ik overal achter. We zijn aan het kijken of we toekomst hebben. Wat mij dwars zit is dat hij geen schuldgevoel heeft en geen berouw heeft. Hij wil vooral naar de toekomst kijken. Ik zit nog vol in het verdriet. Hij begrijpt niet de diepte ervan. Is er toekomst?
Mijn relatie is niet zo als het hoort(5 )2008-12-22 19:33:00
Ik heb nu een half jaar een relatie met een lieve vrouw, maar het gaat niet zo als het moet zijn. We hebben wel wat bepaalde interesses in dingen zoals dansen en andere dingen wat we samen kunnen doen maar dat is het probleem niet. Het probleem ligt hoofdzakelijk bij mij. Ik heb moeite om mij eigen te uiten in mijn gevoelens en lieg dan ook regelmatig, dat heeft met mijn verleden te maken omdat ik als kind al niet begrepen werd, en op alle vlakken werd mishandeld door mijn vader, of ik nu wel de waarheid sprak of niet ik kreeg altijd op mijn lazer, dus waar moet je voor kiezen dan, dit is dus het probleem waar ik nog steeds de naweeen van heb. Wat dus ook er aan bijdraagt dat mijn relatie's niet goed gaan maar altijd stuklopen. De vrouw die ik nu heb wil ik niet meer kwijt maar als dat zo door gaat raak ik ze wel kwijt en dat wil ik niet, is er misschien iemand die mij een oplossing kan geven of bruikbare tips alvast bedankt. Otto
Ik vind het moeilijk om mijn partner mijn vertrouwen te geven, hoe kan ik dit veranderen?(2 )2008-10-23 21:17:00
Ik heb een relatie van 7,5 jaar achter de rug en dat is nu 1,5 jaar geleden. Het laatste jaar van de relatie ging niet zo goed en ik heb er alles aangedaan om het te redden. Totdat ik erachter kwam dat mijn partner vreemd ging. Toen was het gelijk over voor mij. Ik ben nu 1,5 jaar verder en ik heb sinds 7 maanden iemand waar ik enorm gek op ben. Ik ben bang om weer gekwetst te worden en vind het moeilijk om vertrouwen te hebben in de ander. Ik vraag vaak bevestiging aan hem maar dat werkt alleen maar averechts. Hij neemt hierdoor alleen maar meer afstand. d
Hoe krijg ik het vertrouwen in hem weer terug?(9 )2008-04-17 20:46:00
Vorig jaar heeft mijn man op het werk een liefdesaffaire gehad. Toen ik erachter kwam heeft hij die affaire vaarwel gezegd en hij beweerd dat hij voor mij wil blijven gaan. Het is nu dus ruim een jaar geleden en ik blijf me hier erg rot over voelen. Elke keer als hij gaat werken hoop ik niet dat hij ''domme'' dingen doet. Verder is sindsdien ons intieme leven ook niet meer wat het geweest is. Ik heb simpelweg geen zin meer in. (stel dat hij aan haar denkt als we vrijen, nou nee, dan maar niet) Soms weet ik niet meer wat ik moet doen. Ik kan gewoon niet vrolijk en normaal leven omdat ik hem niet meer vertrouw. Hoe krijg ik het vertrouwen in hem weer terug? Of moet ik toch maar gaan scheiden. gr S
Er achter aan blijven hobbelen?(3 )2008-01-03 14:19:00
Hey, ik ben 20 jaar, en heb mijn eerste vriendje 3 jaar geleden leren kennen.. Misschien is dit een totaal domme vraag maar ik zou niet weten wie ik dit anders zou moeten vertellen.. Het is ook niet heel ernstig maar het zit me toch wel dwars.. Ik heb hem dus ontmoet op mijn 17de we kregen verkering en het was geweldig alles! toen het op mijn 19de uitging wegens omstandigehden het liep niet meer lekker en de pubertijd had er denk ook wel mee te maken! Uiteindelijk is het nooit uitgeweest heb altijd nog af met hem gesproken tot nu! Ik heb heel vaak gehad dat ik er geen zin meer in had, maar ik kom niet van hem af.. ik heb het met hem over gehad en hij wil nix hij wil niets vast maar ik ben de enige voor hem.. hij vind zichzef te jong wat ik totaal begrijp! maar wat moet ik nu toch.. uit maken wat wss nooit zou kunnen of hem toch maar zijn zijn geven en dus alleen afspreken zonder wat met hem te hebben.. ik wodrt gek aaaaaaaaaa mag ik iemand zijn mening groetjesss


Last update: 11-01-2007Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)

Webdesign: © Hein Pragt
Fotografie: © Hein Pragt
Auteur: © Hein Pragt (Veenendaal - Utrecht - Nederland)